• Merancang dan menggerakkan pelaksanaan kegiatan dan penyelidikan bahasa dan sastera di Sabah, sesuai dengan konsep Sabah Baru.

  • Merancang dan menyelaras aktiviti bahasa dan sastera di peringkat persatuan penulis, jabatan dan institusi pengajian tinggi di negeri Sabah demi merangsang dan memupuk integrasi nasional.

  • Memastikan projek dan aktiviti yang dirancang terlaksana dengan sempurna secara sistematik.
     

KEGIATAN MBSS

1.   Bicara Minda Kinabalu
2.   Forum Perdana
3.   Hadiah Tinta Sastera
4.   Ziarah Budaya
5.   Anugerah Tokoh Budaya
6.   Pengucapan Puisi
7.   Kegiatan bahasa dan sastera di institusi pengajian tinggi
8.   Kegiatan bahasa dan sastera di sekolah
9.   Bulan Bahasa dan Sastera Negara Peringkat Negeri Sabah

LAMAN UTAMA | PENGENALAN | OBJEKTIF | KEANGGOTAAN | TUGAS DAN TANGGJUNGJAWAB | KEGIATAN | TABUNG KARYAWAN SABAH | AKADEMI KARYAWAN SABAH | GALERI AKTIVITI | HUBUNGI KAMI